FEST MUZA 2018

 

Plakat imprezy

Fest Muza 2018 – regulamin

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

W związku z przystąpieniem do Konkursu Fest Muza 2018 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie z siedzibą przy ul. E. Kruka 3, 10-538 Olsztyn, tel. 89 522-13-72.
2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, monitoringu i sprawozdawczości w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie.
3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Konkursu, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie.
4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.
5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

Dane osoby zgłaszającej

Informacje o Zespole