Grupy twórcze

Grupa Teatralna KOKON

KOKON zaprasza studentów i uczniów szkół średnich na zajęcia, których celem jest przede wszystkim rozwój osobowości poprzez teatr. Finalnym produktem zajęć, tak bardzo upragnionym przez jej uczestników, jest spektakl. Poprzez warsztaty można rozwinąć umiejętność wystąpień publicznych, mówienia prozy, wiersza, dialogów, ale przede wszystkim improwizacji wyzwalających twórczy potencjał.
Grupa działa przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie od 1995 roku. Dotychczas zrealizowała 25 premier, m.in.: „Kopciucha” Janusza Głowackiego, „Dziady” Adama Mickiewicza, „Iwonę księżniczkę Burgunda” Witolda Gombrowicza, „Sny” Iwana Wyrypajewa, „Serenadę” i „Zabawę” Sławomira Mrożka, „Tajemniczego klienta” Igora Gorzkowskiego i „Śmierć Kalibana” Magdy Fertacz. Wielokrotnie nagradzany zespół grał nie tylko w Olsztynie i innych miastach województwa warmińsko-mazurskiego, ale również w Wilnie, Warszawie, Krakowie i Łodzi, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Wielu uczestników zajęć weszło na ścieżkę zawodową, wielu spełnia się, tworząc własne teatry alternatywne lub działając w szeroko pojętej kulturze w całym kraju. Tu można znaleźć grono przyjaciół i profesjonalną opiekę. Zajęcia prowadzi aktorka i teatrolog, Krystyna Jędrys.

Krystyna Jędrys

Aktorka, terapeutka, teatrolog. Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie. Specjalistka w zakresie emisji głosu (studia podyplomowe emisji głosu ukończyła na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) i pedagog (uprawnienia pedagogiczne zdobyła w Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w Warszawie). Przygodę z teatrem rozpoczęła w Słupsku, w znanym Ośrodku Rondo, pod okiem reżysera Stanisława Miedziewskiego. Uczestniczyła w międzynarodowych warsztatach z Teatrem Ruchu BLIK, działającym przy WSI w Koszalinie, po czym weszła na ścieżkę zawodową. Przygoda z teatrem amatorskim została zawieszona.
Następnym etapem była praca w teatrach zawodowych: Teatrze Muzycznym w Słupsku, Teatrze Dramatycznym im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu i Teatrze im. Stefana Jaracza w Kaliszu. Współpracowała z takimi reżyserami, jak: Maciej Prus, Marek Grzesiński, Ryszard Peryt, Paweł Nowicki, Roman Kordziński, Adam Hanuszkiewicz i wielu innych. Współpracowała również z choreografami: Jupim Podlaszewskim, Ryszardem Koteckim, Przemysławem Śliwą i Jerzym Stępniakiem. W tym czasie, poza pracą na scenie, realizowała edukacyjne programy teatralne oraz spektakle dla dzieci i młodzieży na terenie całej Polski. Współpracowała z Pojezierzem, recytując poezję Jana Pawła II z okazji Dni Papieskich. Grała w filmach, współpracowała z Olsztyńskim Teatrem Lalek i Radiem Olsztyn (radionowela „Za ścianą”). Wielokrotnie była jurorem konkursów recytatorskich i teatralnych. W 1995 roku założyła Grupę Teatralną KOKON, działającą przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie, wielokrotnie nagradzaną w konkursach i festiwalach.

Klub Plastyka Amatora SĄSIEDZI

„Sąsiedzi” to grupa twórcza działająca przy Miejskim Ośrodku Kultury, skupiająca plastyków amatorów z miasta i regionu. Powstał 14 grudnia 1979 roku z inicjatywy Anny i Wiesława Rogalskich przy Miejskim i Międzyzwiązkowym Domu Kultury w Olsztynie. Obecnie, od 1999 roku, prezesem klubu jest Krystyna Sól. W sierpniu 2006 roku Klub Plastyka Amatora „Sąsiedzi” został zarejestrowany jako stowarzyszenie.
Klub skupia około 60 osób uprawiających różne dziedziny sztuki: malarstwo, rzeźbę, haft, tkaninę artystyczną. Średnia wieku członków wynosi nieco ponad 60 lat. Są to ludzie w większości z wyższym wykształceniem, którzy zawodowo zajmowali się pracami odległymi od plastyki. Chęć tworzenia przyczyniła się do realizacji marzeń z czasów młodości. Corocznie, w wybranej galerii Miejskiego Ośrodka Kultury, odbywają się przeglądy dokonań plastycznych artystów amatorów. Ich twórczość prezentowana jest także na licznych wystawach i konkursach w całym kraju. Wielu współpracuje z muzeami, a także prowadzi zajęcia warsztatowe.

Nagrody 2016
Sprawozdanie z warsztatów Legenda Warmińska 2016
Plan wystaw 2017

Zespół Wokalny MODERATO

Działający przy Miejskim Ośrodku Kultury zespół powstał w kwietniu 1984 roku w Olsztynie. Początkowo była to grupa żeńska, wywodząca się z chóru Zespołu Pieśni i Tańca „Olsztyn”, później dołączyli do niej także mężczyźni – z tegoż samego zespołu, a także z chóru olsztyńskiej rozgłośni Polskiego Radia. Od początku pieczę nad zespołem sprawuje Włodzimierz Jarmołowicz, który opracowuje muzycznie wszystkie prezentowane przez chór pieśni i jednocześnie komponuje nowe utwory. Na fortepianie, również od 1984 roku, akompaniowała zespołowi Alina Malinowska. Obecnie rolę tę pełni Damian Michałowski. Moderato ma na swoim koncie nagrania radiowe i ponad sto koncertów w wielu miastach Polski, a także za granicą.
Repertuar Moderato to przede wszystkim kolędy, pieśni patriotyczne, wojskowe, ludowe oraz przedwojenne i współczesne przeboje muzyki rozrywkowej. Włodzimierz Jarmołowicz dba o to, by piosenki chóru były melodyjne, łatwo wpadające w ucho, o niebanalnych tekstach. Zespół wykonuje m.in. pieśni Bułata Okudżawy, Jerzego Petersburskiego, sporo też Włodzimierza Jarmołowicza, który swoje kompozycje opiera często na wierszach Marii Zientary-Malewskiej czy Juliana Tuwima.

Szczegóły nt. pozostałych grup wkrótce…