Spotkania Wschodnich OBN: prelekcja dr Marii Korybut-Marciniak

14 września 2017 11:00

Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, ul. Partyzantów 87 (sala 114, I piętro)

Prelekcja pt. „Życie prywatne profesorów Uniwersytetu Wileńskiego w latach 1804-1830”.

Prelegent: dr Maria Korybut-Marciniak (UWM)

WSTĘP WOLNY

ZDJĘCIA

Współorganizacja: Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego