Spotkanie z antologią nowej poezji WARKOCZAMI

Okładka antologii nowej poezji „Warkoczami”

9 marca 2017 18:00

Galeria Rynek

ul. Stare Miasto 24/25

Porozmawiamy o antologii nowej poezji „Warkoczami”, tematycznej antologii współczesnej poezji. Powstała na kanwie seminarium „Wspólny Pokój” prowadzonego od 2011 roku w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie. Jego uczestniczki i uczestnicy, podczas kilkugodzinnych sesji, rozmawiają o literaturze kobiet, jej swoistości, a także o przemianach, jakim ulegała ona od XIX wieku, aż do czasów współczesnych.

Joanna Mueller
Urodziła się w 1979 roku w Pile. Poetka, eseistka, redaktorka. Wydała cztery tomy poetyckie: „Somnambóle fantomowe” (Kraków 2003), „Zagniazdowniki/Gniazdowniki” (Kraków 2007), „Wylinki” (Wrocław 2010) i „Intima thule” (Wrocław 2015), oraz dwie książki eseistyczne: „Stratygrafie” (Wrocław 2010) i „Powlekać rosnące” (Wrocław 2013). Redaktorka książek: „Solistki. Antologia poezji kobiet (1989-2009)” (Warszawa 2009) oraz „Warkoczami. Antologia nowej poezji” (Warszawa 2016). Pisze również wiersze dla dzieci. Tłumaczona m.in. na języki: czeski, serbski, rosyjski, ukraiński, niderlandzki, angielski, niemiecki. Mieszka w Warszawie, gdzie m.in. współprowadzi seminarium o literaturze kobiet „Wspólny Pokój”.

Sylwia Głuszak
Urodziła się w 1979 roku. Historyczka literatury, nauczycielka języka polskiego w liceach warszawskich, redaktorka, korektorka i okazjonalnie krytyczka literacka. Publikowała recenzje i artykuły (pod nazwiskiem Omiotek) w pismach literackich („LiteRacje”, „Wakat”), czasopismach naukowych („Barok”) oraz „Nowych Książkach”. Była redaktorką czasopisma literackiego „LiteRacje”, a także czasopism popularnonaukowych i medycznych. Współorganizowała festiwale literackie (w tym „Łódź na niebie” oraz „Manifestacje Poetyckie”). Uczestniczka seminarium „Wspólny Pokój”. Redaktorka „Warkoczami. Antologia nowej poezji”.

Beata Gula
Animatorka kultury, redaktorka serii wydawniczych SDK: Biblioteka Nocy Poetów, Wakat Kwadrat, Debiuty, Wspólny Pokój. Dyrektorka warszawskiego Festiwalu Literackiego Manifestacje Poetyckie oraz Młodsza Hufcowa w Ochotniczym Hufcu Poezji (Literatura jak Fotosynteza). Współredaktora antologii poezji „Solistki” (2009) oraz „Warkoczami” (2016). Koordynatorka warsztatów literackich, seminariów promujących czytelnictwo, od lat 90. kuratorka następujących akcji w przestrzeni publicznej: Ulica Artystów, Uliczny Teatr Poezji Serwus Madonna, Francuska Poezji, organizatorka wraz z Tomkiem Świtalskim 10-letniej, cyklicznej Nocy Poetów w warszawskich klubach. Instruktorka literacka w Staromiejskim Domu Kultury.

Ola Wasilewska
Urodziła się w 1989 roku. Graficzka, wideoklipperka, słowoskładaczka. Redaguje warszawski „Wakat/Notoria” i kobiecy zin „Sklejka”. Jej najnowszą animację wyświetlano na fasadzie Muzeum Sztuki Współczesnej w Zagrzebiu. Wraz z Markiem Sobczykiem odpowiedzialna za projekt plastyczny „Warkoczami. Antologii nowej poezji” (2016).

Prowadzenie: Emilia Konwerska

WSTĘP WOLNY

Zrealizowano ze Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ZDJĘCIA