#STUOLSZTYNIAN

Album mieszkańców urodzonych w latach 1918-2018: od rocznego obywatela Olsztyna po stulatka.
Portret zbiorowy nas wszystkich, na dowód Polski codziennej i różnorodnej, tak jak różnorodne są nasze życiorysy, fascynacje i uprawiane zawody.
Polskę budują żywe i barwne historie pojedynczych ludzi, to one tworzą naturalną wspólnotę miejsca i czasu.
Przyjrzyjmy się sobie.

WYSTAWA

100na100