#STUOLSZTYNIAN

Album mieszkańców urodzonych w latach 1918-2018: od rocznego obywatela Olsztyna po stulatka. Nie szukamy VIP-ów, ani celebrytów. Tworzymy portret zbiorowy olsztynian – opowieść różnych wiekowo twarzy. Pokażmy siebie na dowód Polski różnorodnej, tak jak różnorodne są nasze życiorysy, fascynacje i zawody. Polskę budują żywe i barwne historie pojedynczych ludzi, one tworzą naturalną wspólnotę miejsca i czasu.
Kto chętny, niechaj śle do nas zdjęcie – własne lub swojego dziecka, dziadka, kuzyna, ciotki i wszystkich innych, żyjących w naszej Polsce olsztyńskiej Anno Domini 2018.

Fotografię należy podpisać imieniem i wiekiem osoby, rodzajem pasji lub wykonywanego zawodu. Jednocześnie metryczkę prosimy opatrzyć krótkim dopełnieniem zdania: „Polska to…”. Tym sposobem ułożymy opowieść uczuć i myśli, które przywołuje ojczyzna.
Zdjęcia z opisem prosimy przesyłać w wersji elektronicznej na adres: spichlerz@mok.olsztyn.pl

100na100