facebook wydrukuj zgłoś błąd

Projekt „Olsztyn 2050" to 10 grafik ustawionych w różnych lokalizacjach miasta. 10 scenariuszy apokalipsy, bazujących na realnych prognozach naukowców, naniesionych na prawdziwe lokalizacje w obrębie Olsztyna. Projekt powstał z potrzeby ulokalnienia prognoz dotyczących zmian klimatu.  Czy nasza cywilizacja upadnie do 2050? Jaki będzie koniec świata? Ten temat jest szeroko dyskutowany, ale zazwyczaj w wymiarze globalnym,  rzadko udaje nam się wyobrazić sobie, co te prognozy mogą oznaczać dla naszego lokalnego środowiska.
10 scenariuszy, 10 lokalizacji, 10 grafik, 10 ekspozycji, które oferują przechodzącym wgląd w przyszłość, dają alternatywne spojrzenie na doskonale znane lokalizacje  i uwrażliwiają na konsekwencje związane z degeneracją środowiska. Na przykładzie Hali Urania można zobaczyć konsekwencje zalewu śmieci, a C.H. Aura, efekty galopującej urbanizacji.
Ludzie znają dane dotyczące zanieczyszczenia, smogu, plastiku, ale suche dane ciężko jest sobie przełożyć na rzeczywiste konsekwencje. Projekt pokazuje namacalne zmiany, jakie mogą nastąpić, jeśli rozwój społeczeństw, technologii, produkcji nie przejdzie żadnej reformy. Grafiki zostały umiejscowione w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc, których potencjalne przemiany obrazują. Wybrana przez nas  forma ma z jednej strony zwrócić uwagę przechodzących olsztynian, a z drugiej zachęcić do osobistej refleksji. Co te globalne zmiany oznaczają dla każdego z nas i jaki mamy wobec nich stosunek? Co się stanie, jeżeli nie zatrzymamy zmian klimatu?


#Olsztyn2050 #testamentzplastiku