facebook wydrukuj zgłoś błąd

Z przykrością informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją, I Zlot Animatorów Warmii i Mazur zostaje przeniesiony na wrzesień. O szczegółach związanych z nowym terminem będziemy informowali na bieżąco. Osoby, które zgłosiły udział w Zlocie, zostaną poinformowane również mailowo.

 

 I Zlot Animatorów Warmii i Mazur pod przewodnim hasłem "Mapowanie kultury". Podczas trzydniowego wydarzenia będziemy wymieniać doświadczenia, rozpoznawać i definiować najciekawsze zjawiska animacji na kulturowej mapie Warmii i Mazur oraz, a może przede wszystkim, nawiązywać regionalną współpracę. Czekają Was warsztaty, wizyty studyjne, rozmowy oraz panele dyskusyjne dotyczące animacji i edukacji kulturowej.

W programie:

1. panele dyskusyjne, podczas których poruszymy takie tematy, jak:

 • sieciowanie jako narzędzie budowania dobrego i efektywnego partnerstwa 
 • badanie i rozumienie dynamiki zmian w kulturze współczesnej przy projektowaniu nowoczesnej oferty kulturalnej
 • więziotwórcza rola kultury - oddolne inicjatywy kulturalne i społeczne
 • projektowanie i realizacja działań twórczych w różnych środowiskach społecznych – angażowanie społeczności lokalnej miast o zróżnicowanej liczbie mieszkańców
 • rozpoznawanie i wykorzystywanie potencjału środowiska lokalnego, angażowanie środowisk wykluczonych i pomijanych w obiegu kultury
 • stwarzanie sytuacji twórczych
 • techniki, metody i interdyscyplinarne formy animacji kulturalnej oraz różnorodność form artystycznych w projektach kulturalnych
 • podnoszenie kompetencji zawodowych edukatorów i animatorów

2. warsztaty:

 • wzmacniające kompetencje liderskie i budowanie relacji w zespole
 • podejmujące temat wypalenia zawodowego kaowców
 • kreatywnego myślenia

Wieczorami…

 • potańcówka w Spichlerzu z muzyką na żywo
 • wizyta studyjna w jednej z miejskich instytucji kultury

a to jeszcze nie wszystko…


Wydarzenie skierowane jest do animatorów kultury i pracowników edukacji kulturowej z Warmii i Mazur.

Liczba miejsc jest ograniczona.
Wydarzenie jest bezpłatne, organizator zapewnia uczestnikom noclegi (warunki hostelowe) i pełne wyżywienie, dojazd do Olsztyna na własny koszt.
Organizatorem wydarzenia jest Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie.

Realizowane przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.