facebook wydrukuj zgłoś błąd

W związku z najnowszymi, bardziej restrykcyjnymi obostrzeniami ogłoszonymi przez Ministerstwo Zdrowia, obowiązującymi nas od 1 grudnia, informujemy, że:

- wydarzenia kulturalne MOK Olsztyn będą odbywały się z maksymalnym obłożeniem publiczności 50%, a w przypadku wydarzeń bez wydzielonych miejsc siedzących limit publiczności będzie wynosił 1os./15m2;
- do limitu miejsc nie będą wliczane osoby zaszczepione;
- uczestnicy wydarzeń przed wejściem na salę będą zobowiązani do wypełnienia i podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia. Wypełnienie takiego oświadczenia będzie obligatoryjne (plik z oświadczeniem jest dostępny również na https://www.mok.olsztyn.pl/aktualnosci/2021/11/oswiadczenia-przedimprezowe);
- podczas wszystkich wydarzeń obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa.

Wiemy, że - tak jak i my - macie już dość kowida, ale regulacje rządowe obowiązują nas wszystkich po równo.