facebook wydrukuj zgłoś błąd

Prezentacje samodzielnie przygotowanego tekstu w gwarze warmińskiej zwieńczyły IV edycję kursu gwary warmińskiej będącego częścią projektu "Olsztyn leży na Warmii: gwara warmińska wehikułem zagubionej tożsamości". Uczestnicy warsztatów przez pięć tygodni intensywnego kursu (zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu!), pod kierunkiem mistrzów: Edwarda Cyfusa i Łukasza Rucha, zdobywali informacje na temat historii oraz kulturowego dziedzictwa Warmii, poznawali tradycje i obyczaje dawnej wsi warmińskiej oraz próbowali przyswoić sobie zanikającą gwarę warmińską. Jak twierdzą prowadzący: Z dużym powodzeniem! Większość kursantów zaliczeniowe zadanie wykonała celująco. 

Ogromnie nas cieszy, że warmiński bakcyl został zaszczepiony kolejnej grupie mieszkańców Olsztyna i okolic. Warmińskość jest w nas i ma się bardzo dobrze!

MY TYŻ WOMA DZIANKUJEWAM!

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022

Więcej zdjęć

Kurs gwary warmińskiej zakończony