facebook wydrukuj zgłoś błąd

My, MOK Allenstein, z Bożey Łaski argus pamyęci, siewca espritu y roztropności, herold komemoracyi etc., etc., wszem wobec y każdemu z osobna, komu to wiedzieć należy, wiadomem tym postem naszem czynimy, że to Imć Andrzej Bobrowicz, ze szranek turnieyowych 👉 Co ty wiesz o Olsztynie... // Turniej wiedzy o mieście zwycięsko wyszedłszy, cnych rywali w puch uprzednio rozbiwszy aże victoryę prześwyetną zasłużenie zdobył y tryumfatorem samowładczym zmagań onych ogłoszon zostaye, wieczną sławę y chwałę imieniu tak swemu, iako y naszemu przynosząc.

Przeto mocą nam przydaną nagrodę prześwyetną w zacney kwocie trzech tysięcy dukatów polskich, głowę przed wiedzą niezrównaną potomka Clio przychylnie kłoniąc, na ręce onego Victora bez dalszych deliberacyi ad perpetuam rei memoriam przekazuyemy.

Mayąc to w konsideracyiej, aby każden z rivales uhonorowan należycie został, dzięki im iteracyine czynimy za potykanie się godne z czołem podniesionem, zaszczyt ich olimpiyskim mianom przynoszące.

Dan w Olsztynie dnia 30 miesiąca Octobra roku Pańskiego MMXXII.

W wielkim finale 30 października o 16:00 w sali pod Amfiteatrem o nagrodę główną w wysokości 3.000 zł walczyli Andrzej Bobrowicz, historyk, regionalista, krajoznawca, pasjonat i miłośnik Warmii, Mazur i Pomorza, Katarzyna Kujawa, gerministka, pracownikWojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, a także ubiegłoroczna zwyciężczyni Magdalena Wałkuska, pracownik archiwum fotograficznego Muzeum Warmii i Mazur.