ARMADA Z GAZEM I BEZ. WIELKIE WODOWANIE FLOTY BUTELKOWEJ

PLAKAT IMPREZY

12 sierpnia 2018 18:00

Skwer Wolnego Tybetu

Skwer Wolnego Tybetu,

Miejski Ośrodek Kultury wraz z podopiecznymi olsztyńskich fundacji i ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży zaprezentują i zwodują łodzie, tratwy, gondole i inne pojazdy pływające. Wydarzenie jest podsumowaniem przeprowadzonej w placówkach kampanii edukacyjnej, dotyczącej ekologii. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na
potrzebę ochrony środowiska oraz zachęta do budowania poczucia odpowiedzialności za nasze najbliższe otoczenie.

WSTĘP WOLNY

ZDJĘCIA