CZAS ZZA KRAT: KALENDARZE WIĘZIENNE

Plakat imprezy

17 kwietnia 2018 17:00

Muzeum Nowoczesności

ul. Knosały 3b

Wernisaż kalendarzy więziennych, powstałych w trakcie odsiadki. Stali bywalcy i przypadkowi goście zakładów penitencjarnych zmagają się z czasem, który zazwyczaj zwalnia jak w prozie Schulza, tworzy dodatkowe, tajemne odnogi miesięcy i tygodni, niekiedy jest wypatrywaniem Godota. Zapraszamy na wystawę tych liczydeł długich chwil. W życiu skazanych spełniają one wielorakie funkcje: są aktywizacją, dają możliwość udziału w kampaniach społecznych, integrują środowisko – jakkolwiek to brzmi – na pierwszy rzut oka, a czasem nawet promują Służbę Więzienną. Wernisaż poprzedzi projekcja czterech krótkometrażowych filmów, prezentowanych wcześniej na organizowanym w Olsztynie International Film Festivalu “Prison Movie”. Jest to jedyny na świecie przegląd filmów o tematyce więziennej.

Współorganizacja: Fundacja „Historia zza krat – Ocalić od zapomnienia”, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie

WSTĘP WOLNY

ZDJĘCIA