Debata Miejska – Rowerowy Olsztyn 2020

3 kwietnia 2016 16:00

Spichlerz

ul. Piastowska 13

Pierwsza debata z cyklu rozmów o mieście realizowana w przestrzeni Spichlerza, związana z uczestnictwem Olsztyna w międzynarodowym projekcie badawczym BikeLab.

Aby wkład wiedzy, pomysłów i doświadczeń w ten projekt był pełny, niezbędne jest zebranie aktualnych potrzeb, uwag i wniosków mieszkańców miasta. Tym samym zapraszamy do udziału w debacie nt. sposobów wspierania szeroko pojętej „kultury rowerowej” na terenie Olsztyna. Punktem wyjścia będą zagadnienia takie jak: ilość i jakość infrastruktury rowerowej, sposoby promowania jazdy na rowerze wśród mieszkańców, tworzenie warunków do rekreacji i turystyki rowerowej, możliwe źródła finansowania nowych rozwiązań.

Część debaty będzie prowadzona w formie warsztatowej.

Debata potrwa do godz. 19:00.

Organizacja: Oficer Rowerowy Urzędu Miasta Olsztyna, Spichlerz Piastowska 13, Miejski Ośrodek Kultury