DZIEDZICTWO – EDUKACJA – TOŻSAMOŚĆ: CO DALEJ Z DWORCEM KOLEJOWYM W GUTKOWIE?

Plakat wydarzenia

23 stycznia 2019 17:00

Muzeum Nowoczesności

ul. Knosały 3b

W czerwcu 2018 roku dworzec kolejowy w Gutkowie został objęty ochroną prawną przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wydawało się, że sprawa została zamknięta i dworzec został uratowany… O jego przyszłości chcemy rozmawiać ze wszystkimi zainteresowanymi stronami: przedstawicielami właściciela, konserwatora, miłośnikami zabytków kolejnictwa oraz mieszkańcami osiedla. Spotkanie połączone z promocją najnowszego numeru „Warmińsko-Mazurskiego Biuletynu Konserwatorskiego”.

WSTĘP WOLNY

Współorganizacja: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Oddział w Olsztynie

ZDJĘCIA