MOSTY DAWNEGO OLSZTYNA

Plakat imprezy

24 kwietnia 2018 18:00

Muzeum Nowoczesności

ul. Knosały 3b

Portret zbiorowy kładek, mostków, mostów i wiaduktów – drewnianych, murowanych i żelaznych, które funkcjonowały kiedyś w Olsztynie. O wszystkich opowie Rafał Bętkowski, zwracając szczególną uwagę na te, które zniknęły już z krajobrazu miasta. To będzie saga mostowa: od najstarszego – odnalezionego przez archeologów przed Wysoką Bramą, do najmłodszego – otwartego niedawno przy ul. Pieniężnego.

WSTĘP WOLNY

ZDJĘCIA