MUZEA NOWEGO JORKU – ARCHITEKTURA, SZTUKA I KRAJOBRAZ

MUZEUM NOWOJORSKIE

27 marca 2018 18:00

Muzeum Nowoczesności

ul. Knosały 3b

 

Obiekty muzealne, poza podstawową misją kolekcjonerską i popularyzatorską, pełnią ważną funkcję kulturotwórczą, związaną z kształtowaniem krajobrazu architektonicznego miasta. O tym opowiedzą olsztyńscy architekci – Wiesława i Wojciech Gadomscy.

WSTĘP WOLNY

ZDJĘCIA