Obraz współczesnej Polski i jej polityki zagranicznej w krajach nadbałtyckich i na Białorusi

Flaga Polski

26 października 2017 09:30

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie zaprasza na międzynarodową konferencję naukową
„Obraz współczesnej Polski i jej polityki zagranicznej w krajach nadbałtyckich i na Białorusi”, która odbędzie się w ich siedzibie 26 października 2017 o godz. 9.30.

W programie konferencji:

 • Polska polityka wobec państw nadbałtyckich – dawniej i dziś
  – prelegent: Tadeusz Baryła (Olsztyn)
 • Mieszkancy obwodu kaliningradzkiego o Polsce i Polakach
  – prelegent: prof. Jurij Kostiaszow (Kaliningrad)
 • Polska w opinii Białorusinów
  – prelegent: prof. Aleksander Kraucewicz (Grodno)
 • Wspólne dziedzictwo polsko-litewskie
  – prelegent: red. Jan Sienkiewicz (Wilno)
 • Stosunki polsko-łotewskie po 1991 r. Spojrzenie z Rygi
  – prelegent: dr Mirosław Jankowiak (Warszawa)

Na zakończenie wspólna dyskusja.

26 października 2017 roku
Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Olsztyn, ul. Partyzantów 87
Rozpoczęcie – godz. 9.30

Organizacja: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego

PATRONAT HONOROWY
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin