NA POCZĄTKU BYŁ OZOS

OZOS w budowie

13 grudnia 2017 17:00

Muzeum Nowoczesności

ul. Knosały 3b

Wernisaż wystawy zatytułowanej „Powstanie, rozwój i miastotwórcza rola Olsztyńskich Zakładów Opon Samochodowych”.

Wystawa prezentowana będzie w Muzeum Nowoczesności od 13 grudnia 2017 r. (wernisaż wystawy) do końca lutego 2018 r. Ekspozycja przedstawia bogatą historię olsztyńskiego zakładu. Szczególnie wiele uwagi poświęcono budowie zakładu w latach 1964-1967 i towarzyszących jej trudnościom. Podkreślony jest też wpływ fabryki opon na rozwój przestrzenny i demograficzny miasta. Wraz z rozrostem zakładu powstawały nowe ulice, osiedla, obiekty użyteczności publicznej. Wystawa pokazuje też zaangażowanie budowniczych, pracowników Zakładów oraz mieszkańców Olsztyna w te wielkie przedsięwzięcia, ich pracę i poświęcenie. Obszerną warstwę tekstową uzupełnia bogaty wybór zdjęć z dziejów fabryki i miasta.

Autor i kurator: Artur Sobiela
Opracowanie graficzne: Agnieszka Odrakiewicz
Patronat medialny: Radio Olsztyn S.A.
Mecenas: Michelin Polska S.A.

WSTĘP WOLNY

ZDJĘCIA

Logo Michelin