Prelekcja MIEJSCA PAMIĘCI ARMII CZERWONEJ (…)

3 października 2017 11:00

Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, ul. Partyzantów 87 (sala 114, I piętro)

Prelekcja pt. „Miejsca pamięci Armii Czerwonej na ziemiach zachodnich i północnych. Fakty, mity i kontrowersje”.

Prelegent: dr Nancy Waldmann (stypendystka przy Sieci Ziem Zachodnich i Północnych, rezydująca przy Centrum Dialogu „Przełomy” w Szczecinie)

WSTĘP WOLNY

Współorganizacja: Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej.