WARSZTATY: SCHEMAT WYGODNE WIĘZIENIE

Plakat wydarzenia

11 stycznia 2019 11:00

Sala pod Amfiteatrem

ul. Okopowa

Dziewczyny są do wzięcia, chłopaki nie płaczą, a pozory mylą. Kanoniczny zestaw frazesów jest zawsze pod ręką i tłumaczy nam świat. Warto jednak stać się uciekinierem od klisz i obiegowych prawd. Zapraszamy na niestereotypowe spotkanie i niestandardowe warsztaty o tym, że druga strona medalu bywa zazwyczaj ciekawsza, a pozory naprawdę mylą. Jesteś więźniem, gdy reagujesz zdziwieniem. Spróbuj się wyrwać z siebie.

Spotkanie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych (klasy VII i VIII), szkół średnich oraz wszystkich osób zainteresowanych tematem. Będzie to połączenie warsztatów i panelu dyskusyjnego, podczas którego młodzież będzie miała okazję krytycznie przyjrzeć się swoim przekonaniom i uprzedzeniom, wynikającym z nich praktykom dyskryminacyjnym, oraz uświadomić sobie, że nikt z nas nie jest wolny od klisz i stereotypów. Dzięki pomocy zaproszonych gości, nasze pochopnie i powierzchownie wystawiane opinie na temat innych i nas samych zostaną wystawione na próbę. Postaramy się odkleić łatki, które z czasem zaczynają tak ściśle do nas przylegać, że przestajemy je w ogóle widzieć.

Goście:
Izabela Sopalska-Rybak (prezes Fundacji Kulawa Warszawa)
Krzysztof Lewicki
Marek Stankiewicz

Moderator dyskusji: Andrzej Poterała

WSTĘP WOLNY (obowiązują zapisy: warsztaty@mok.olsztyn.pl)

Partner wydarzenia: Fundacja Kulawa Warszawa

ZDJĘCIA