SOBÓTKA LITERACKO-PLASTYCZNA

9 grudnia 2017 10:00

Spichlerz

ul. Piastowska 13

Warsztaty z wyobraźni językowej i malarskiej dla dzieci. Otwieramy, z pomocą Kłobuka, furtki i bramy świata
baśni, podań i legend warmińskich.

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-10 lat.

WSTĘP WOLNY

Zapisy: p.balabanska@mok.olsztyn.pl

ZDJĘCIA