Spotkanie: NOWOCZESNOŚĆ NA WARMII AD 1354

21 listopada 2017 18:00

Muzeum Nowoczesności

ul. Knosały 3b

Spotkanie z archeologiem, dr. Arkadiuszem Koperkiewiczem z Uniwersytetu Gdańskiego, od kilku lat kierującego badaniami archeologicznymi w Barczewku. Eksplorowane miejsce doczekało się już nazwy „Warmińskie Pompeje”: archeolodzy dostali tutaj niepowtarzalną szansę badań miasta w początkowym stadium jego rozwoju, w którym 700 lat temu czas stanął w miejscu. Założony w 1325 r. przez biskupa warmińskiego Eberharda z Nysy gród Wartenburg w styczniu 1354 r. zniszczony został przez Litwinów i nigdy już nie podźwignął się z upadku. Miejsce, gdzie się znajdował przekształciło się z czasem w pastwisko, nazywane przez miejscowych „Starym Miastem”.  Dzięki wykopaliskom poznać możemy historię zachodnioeuropejskiej kolonizacji naszych ziem, początki miast,  ich kulturę materialną w połowie XIV w. Prelegent opowie o wynikach badań, przedstawiając „rewolucję cywilizacyjną”, która dokonała się wtedy na ziemiach dawnych Prusów.

WSTĘP WOLNY

ZDJĘCIA