ZADUSZKI WILEŃSKIE

18 listopada 2017 17:00

Zapraszamy do Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (ul. Zamkowa 2), na montaż słowno-muzyczny „Podążać za swem marzeniem” oraz koncert „Z rodzinnych stron Marszałka”.

Karty wstępu
do odbioru w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej
(w każdą środę 12:00-14:00, ul. Kopernika 45, pok. nr 16).

Współorganizacja: TPWiZW