Prezentacje samodzielnie przygotowanego tekstu w gwarze warmińskiej zwieńczyły IV edycję kursu gwary warmińskiej będącego częścią projektu "Olsztyn leży na Warmii: gwara warmińska wehikułem zagubionej tożsamości". Uczestnicy warsztatów przez pięć tygodni intensywnego kursu (zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu!), pod kierunkiem mistrzów: Edwarda Cyfusa i Łukasza Rucha, zdobywali informacje na temat historii oraz kulturowego dziedzictwa Warmii, poznawali tradycje i obyczaje dawnej wsi warmińskiej oraz próbowali przyswoić sobie zanikającą gwarę warmińską. Jak twierdzą prowadzący: Z dużym powodzeniem! Większość kursantów zaliczeniowe zadanie wykonała celująco. 

Ogromnie nas cieszy, że warmiński bakcyl został zaszczepiony kolejnej grupie mieszkańców Olsztyna i okolic. Warmińskość jest w nas i ma się bardzo dobrze!

MY TYŻ WOMA DZIANKUJEWAM! 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022

Więcej zdjęć


Jeśli ktoś nie miał okazji zobaczyć na żywo wystawy komiksu autorstwa artystycznego supertrio Gach/Wakar/Cyfus – tu można zobaczyć prace bez wychodzenia z domu 👉 https://www.mok.olsztyn.pl/aktualnosci/2022/09/gwara-warminska-2022-na-ostatniej-prostej


W ramach projektu Olsztyn leży na Warmii: gwara warmińska wehikułem zagubionej tożsamości odbędą się spotkania kursu gwary warmińskiej (zamknięte grupy osób, które wcześniej zostały zakwalifikowane do kursu), wystawa GACH / WAKAR / CYFUS,  a także koncert zespołu SPLOTY.

👉 17.09 / 17:00 / KONCERT ZESPOŁU SPLOTY // LEGENDY WARMIŃSKIE

Projekt "Olsztyn leży na Warmii: gwara warmińska wehikułem zagubionej tożsamości" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022


Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska 2022, Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie zorganizuje czwartą już edycję kursu gwary warmińskiej dla początkujących.

Projekt ma na celu ukazanie wpisanej na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO gwary warmińskiej jako źródła twórczych inspiracji dla lokalnych artystów, ale przede wszystkim jako międzypokoleniowego nośnika kulturowego dziedzictwa regionu, przyczyniającego się do budowy i wzmocnienia indywidualnej oraz społecznej integracji i tożsamości kulturowej, stając się niejako odpowiedzią na potrzeby współczesnych mieszkańców historycznej Warmii, którzy ze względu na trudne dzieje regionu, nie czują się kulturowo „zakorzenieni” w miejscu swego urodzenia i wciąż redefiniują własną tożsamość i przynależność społeczną.

Głównym celem projektu jest popularyzacja gwary warmińskiej w formie atrakcyjnej dla współczesnego odbiorcy kultury, transmisja wartości oraz dziedzictwa kulturowego poprzednich pokoleń Warmiaków, dostosowana do dzisiejszej wrażliwości i umożliwiająca współczesnym mieszkańcom Warmii tożsamościowe, kulturowe i społeczne „zakorzenianie się” w regionie, który mimo, że stanowi ich miejsce zamieszkania, a nawet urodzenia, ze względów historycznych i politycznych często jest dla nich „terra incognita”.

Jednym z elementów tegorocznego projektu jest kurs gwary warmińskiej. Szczegóły kursu:
prowadzący: Edward Cyfus i Łukasz Ruch
termin: od 5.09.2022 do 6.10.2022 (10 dwugodzinnych spotkań)
spotkania: poniedziałki i czwartki, 17:00-19:00,
miejsce: Zajezdnia Trolejbusowa, ul. Knosały 3b

zapisy: warsztaty@mok.olsztyn.pl do 15 lipca (lub do wyczerpania miejsc)!

Zajęcia są bezpłatne, ale obecność na nich jest obowiązkowa!


Edycja 2020

Realizowany od września do grudnia 2020 projekt "Bo Warnijo polskam krajam... – warmiński dla początkujących" skierowany jest zarówno do młodych, jak i starszych mieszkańców Olsztyna, którzy ze względu na trudne dzieje regionu wciąż redefiniują własną tożsamość i przynależność społeczną poszukując korzeni oraz międzypokoleniowych więzi.

Projekt otrzymał dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu "Kultura ludowa i tradycyjna 2020" i będzie realizowany poprzez działania edukacyjne i animacyjne rozbudzające zainteresowanie historią, tradycją i kulturą Warmii, a w szczególności – wpisaną na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO - gwarą warmińską. W ramach projektu planujemy realizację takich działań jak: kurs gwary warmińskiej prowadzony przez Edwarda Cyfusa i Izabelę Lewandowską, wystawa komiksu warmińskiego w rysunkach Jarka Gacha, warsztaty teatralne dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami prowadzone przez Teatr Węgajty oraz działania animacyjne i warsztaty edukacji regionalnej dla uczniów szkół podstawowych (m.in. z nauką piosenki warmińskiej pod kierunkiem Marii Rumińskiej). W ramach projektu powstanie też publikacja edukacyjna "Mini rozmówki warmińsko-polskie" w wersji papierowej i elektronicznej.

Najważniejszym celem projektu jest integracja lokalnej społeczności oraz budowanie tożsamości i wspólnoty w oparciu o kulturową spuściznę regionu.

W ramach projektu będziemy realizowali działania edukacyjne i animacyjne, których wspólnym mianownikiem będzie rozbudzenie zainteresowania historią, tradycją i kulturą Warmii, a w szczególności – wpisaną na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO – gwarą warmińską.

Szczegółowy program ,,BO WARNIJO POLSKAM KRAJAM... – WARMIŃSKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH"

👉 Kurs gwary warmińskiej, prowadzony przez Edwarda Cyfusa i Izabelę Lewandowską
16 września – 25 listopada (10 dwugodzinnych cotygodniowych spotkań)
17:00-19:00
Zajezdnia trolejbusowa, ul. Knosały
Grupa zamknięta

👉 Wystawa komiksu warmińskiego w rysunkach Jarka Gacha
Wernisaż 1 października
18:00
Galeria Amfilada w Kamienicy Naujacka, ul. Dąbrowszczaków 3
📷 FOTORELACJA

👉 Warsztaty z edukacji regionalnej dla grup uczniów szkół podstawowych (m.in. z nauką piosenki warmińskiej pod kierunkiem Marii Rumińskiej)
Zapisy: warsztaty@mok.olsztyn.pl
Szczegółowe informacje: Marta Guściora, 513 297 161

👉 Warsztaty teatralno-muzyczne z Teatrem Węgajty dla seniorów i osób dorosłych z niepełnosprawnościami
3, 10, 17, 24 listopada (4 trzygodzinne cotygodniowe spotkania)
11:00-14:00
Spichlerz, ul. Piastowska 13
Grupa zamknięta

👉 Stworzenie publikacji edukacyjnej „Mini rozmówki warmińsko-polskie" w wersji papierowej i elektronicznej - DO POBRANIA


Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Patronat medialny