Organizowany rokrocznie przez Miejski Ośrodek Kultury konkurs adresowany jest do młodych pisarzy z olsztyńskich szkół podstawowych.

Kategorie wiekowe:

Kl. I-III szkoły podstawowej
Kl. IV-VI szkoły podstawowej
Kl. VII-VIII szkoły podstawowej

Kategorie gatunkowe: poezja i proza.

Udział w konkursie jest bezpłatny.


Dokumenty niezbędne do udziału w konkursie: