Organizowany rokrocznie przez Miejski Ośrodek Kultury konkurs adresowany jest do młodych pisarzy z olsztyńskich szkół podstawowych i gimnazjów.

Kategorie wiekowe:

Kl. I-III szkoły podstawowej
Kl. IV-VI szkoły podstawowej
Kl. VII szkoły podstawowej – gimnazjum

Kategorie gatunkowe: poezja i proza.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

tegoroczna edycja


Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpiło 13 marca 2019 roku o godz. 18:00 w Kamienicy Naujacka przy ul. Dąbrowszczaków 3.

PROTOKÓŁ JURY 2019