Zapraszamy na I Zlot Animatorów Warmii i Mazur, który odbędzie się w dniach 25-27 września pod przewodnim hasłem „Mapowanie kultury”. Podczas trzydniowego wydarzenia będziemy wymieniać doświadczenia, rozpoznawać i definiować najciekawsze zjawiska animacji na kulturowej mapie Warmii i Mazur oraz, a może przede wszystkim, nawiązywać regionalną współpracę. Czekają Was warsztaty, wizyty studyjne, rozmowy oraz panele dyskusyjne dotyczące animacji i edukacji kulturowej.

W programie panele dyskusyjne, podczas których poruszymy takie tematy jak:
👉 sieciowanie jako narzędzie budowania dobrego i efektywnego partnerstwa
👉 badanie i rozumienie dynamiki zmian w kulturze współczesnej przy projektowaniu nowoczesnej oferty kulturalnej
👉 więziotwórcza rola kultury - oddolne inicjatywy kulturalne i społeczne
👉 projektowanie i realizacja działań twórczych w różnych środowiskach społecznych - angażowanie społeczności lokalnej miast o zróżnicowanej liczbie mieszkańców
👉 rozpoznawanie i wykorzystywanie potencjału środowiska lokalnego, angażowanie środowisk wykluczonych i pomijanych w obiegu kultury
👉 stwarzanie sytuacji twórczych
👉 techniki, metody i interdyscyplinarne formy animacji kulturalnej oraz różnorodność form artystycznych w projektach kulturalnych podnoszenie kompetencji zawodowych edukatorów i animatorów.

Warsztaty:
✔ wzmacniające kompetencje liderskie i budowanie relacji w zespole
✔ podejmujące temat wypalenia zawodowego kaowców
✔ kreatywnego myślenia

Wieczorami…
💃 potańcówka w Spichlerzu z muzyką na żywo
🚕 wizyta studyjna w jednej z miejskich instytucji kultury
a to jeszcze nie wszystko…

ZGŁOSZENIA
Wydarzenie skierowane jest do animatorów kultury i pracowników edukacji kulturowej z Warmii i Mazur. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy.

Nabór trwa do 21 sierpnia. Liczba miejsc jest ograniczona. 31 sierpnia skontaktujemy się z osobami, które prześlą zgłoszenia i poinformujemy o wyniku naboru.

Wydarzenie jest bezpłatne, organizator zapewnia uczestnikom noclegi (warunki hostelowe) i pełne wyżywienie, dojazd do Olsztyna na własny koszt.
Realizowane przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Organizatorem wydarzenia jest Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO ZLOTU ANIMATORÓW