wstęp
wolny

Informacja Kulturalna
ul. Dąbrowszczaków 3
(wejście od ul. Mrongowiusza)
tel.: (89) 522 13 70

facebook wydrukuj zgłoś błąd

Szóstka strażników mazurskiej tożsamości o tym jak wygląda świat dzisiejszych Mazurów, w co wierzą, co jedzą i gdzie wybrzmiewa ich gwara. A przede wszystkim: jak dbają o własne dziedzictwo.

Współorganizacja: Céch – Mazurski Cejtunek, Stowarzyszenie Niewielu dla Wielu, Obwoźne Muzeum Bąków

W programie :
o badaniach dialektologicznych z lat 50. XX w., które do dziś służą nam jako pole badawcze nad narracjami powojennych Mazurów, ich postrzeganiem i rozumieniem świata opowie o nich dr Katarzyna Sobolewska z Instytutu Języka Polskiego PAN, liderka zespołu przygotowującego kolejne tomy Słownika Gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur 
o postaci Kurta Obitza  sylwetkę przybliży dr Jerzy Łapo, historyk i regionalista z Mazur 
o ewangelickich Mazurach, a także o stanie zachowania mazurskich kościołów i cmentarzy - opowie o nich ks. Dawid Banach i ks. Wojciech Płoszek, księża diecezji mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
o kuchni mazurskiej oraz zielarstwie potrawy mazurskie przybliży oraz na miejscu przygotuje Agnieszka Grzybowska
o piśmie mazurskim "Céch" oraz mazurskiej wersji "Małego Księcia"  o tych i  innych inicjatywach na rzecz mowy mazurskiej opowie Piotr Szatkowski
– Obwoźne Muzeum Bąków  prezentacja kolekcji zabawek historycznych zwanych po mazursku "frygami",  ich historię przybliży dr Jerzy Łapo

Wystąpią:
dr hab. Katarzyna Sobolewska (Instytut Języka Polskiego PAN, liderka zespołu przygotowującego kolejne tomy Słownika Gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur) opowie o badaniach dialektologicznych z lat 50. XX w., które do dziś służą nam jako pole badawcze nad narracjami powojennych Mazurów, ich postrzeganiem i rozumieniem świata
dr Jerzy Łapo (historyk i regionalista z Mazur) przedstawi zarys informacji o Kurcie Obitzu, a także w ramach własnej inicjatywy "Obwoźnego Muzeum Bąków" zademonstruje, jak wyglądały te historyczne zabawki zwane po mazursku "frygami" 
ks. Dawid Banach i ks. Wojciech Płoszek (księża diecezji mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego) opowiedzą o mazurskości w kontekście ewangelicyzmu, a także o stanie zachowania mazurskich kościołów i cmentarzy
Agnieszka Grzybowska opowie o kuchni mazurskiej oraz zielarstwie, a także na miejscu coś przygotuje
Piotr Szatkowski opowie o piśmie mazurskim "Céch", mazurskiej wersji "Małego Księcia" i innych inicjatywach na rzecz mowy mazurskiej 

Szczegółowy program wydarzenia:
12:00 Powitanie gości
12:10 Agnieszka Grzybowska: Kuchnia Mazurów
12:40 Degustacja przygotowanych potraw
13:00 dr hab. Katarzyna Sobolewska: Ekspedycje dialektologiczne na Mazurach w połowie XX wieku. Spotkania i narracje
13:40 dr Jerzy Łapo: Na krzyżówkach Kurt Obitz 
14:10 Piotr Szatkowski: Mowa mazurska w XXI wieku - sytuacja, inicjatywy, wyzwania
14:50 Przerwa
15:00 ks. Dawid Banach i ks. Wojciech Płoszek: Ewangelickie dziedzictwo Mazurów  obecny stan mazurskich parafii, cmentarzy i świątyń
16:00 dr Jerzy Łapo: Mazurskie frygi (bąki) 
16:20 Dyskusja
16:40 Zakończenie spotkania