wstęp
wolny

Informacja Kulturalna
ul. Dąbrowszczaków 3
(wejście od ul. Mrongowiusza)
tel.: (89) 522 13 70

facebook wydrukuj zgłoś błąd

Dzięki niej ręcznie formowano cegły, od niej zależały ich wymiary i kształt. Opowieść o symbolu cegielnictwa w asyście zabytkowych cegieł ze zbiorów Muzeum Nowoczesności.

Opowieść o zapomnianej profesji i tradycyjnym warsztacie pracy. Tak jak piszczel szklarska pełnić może rolę symbolu sztuki wytwarzania szkła, tak ramka strycharska stanowić powinna symbol cegielnictwa. Urządzenie to używane było od niepamiętnych czasów, pozwalając ręcznie formować cegły. Od niego zależały też wymiary i format otrzymanego produktu. Podczas spotkania zaprezentowana zostanie ramka strycharska oraz zabytkowe cegły ze zbiorów Muzeum Nowoczesności; goście będą się mogli także dowiedzieć, jak w epoce przedprzemysłowej wyglądała ich produkcja.