wstęp
wolny

Informacja Kulturalna
ul. Dąbrowszczaków 3
(wejście od ul. Mrongowiusza)
tel.: (89) 522 13 70

facebook wydrukuj zgłoś błąd

(WYDARZENIE PRZENIESIONE)

Laureatka zeszłorocznego Wawrzynu – Literackiej Nagrody Warmii i Mazur – w wierszach z nagrodzonego zbioru. Niechlubne dziedzictwo, traumatyczna pamięć, niemiecko-mazurska tożsamość.

Leszek Szaruga („Nowe książki”) o tomie TYLE NIEZNANYCH RYB:
Trzeci już tom Anny Matysiak, poetki późnego debiutu (tom Czułość liter, 2015), wpisuje się w obszar poezji pamięci; jest relacją ze znikającego pejzażu warmińsko-mazurskiej społeczności […] Jest to, co warto podkreślić, pejzaż bolesny, poraniony przez wydarzenia wielkiej historii, w której cieniu rozgrywały się dramaty lokalnych wspólnot. Już nota na skrzydełku wprowadza w klimat tych utworów, czytamy bowiem, że Anna Matysiak to córka Anny i Hansiego-Jurgena, wnuczka Lisy i Fritza, a więc spadkobierczyni tych spośród mieszkańców niegdysiejszych Prus Wschodnich, którzy zdecydowali się pozostać na rodzinnej ziemi, zaś w nomenklaturze powojennej władzy określani byli na wpół pogardliwym mianem autochtonów […].

Anna Matysiak (ur. 1967) – urodzona na Mazurach w 1967 roku, poetka, redaktorka, tłumaczka. Wydała cztery tomy wierszy, ostatnio "Tiergarten" (2019), zbiór małych próz "Spacja. Notatnik redaktorki" (2019) oraz książkę o poezji Erwina Kruka. Za zbiór wierszy "Tyle nieznanych ryb" (2018) otrzymała Wawrzyn – Literacką Nagrodę Warmii i Mazur oraz była nominowana do Orfeusza – Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego. Prowadzi wydawnictwo Convivo.

Spotkanie poprowadzi Joanna Wilengowska