wstęp
wolny.

szczegóły
Informacja Kulturalna
ul. Dąbrowszczaków 3
(wejście od ul. Mrongowiusza)
tel.: (89) 522 13 70
infokamienica@mok.olsztyn.pl

facebook wydrukuj zgłoś błąd

Koncert utworów sakralnych z XVIII i początku XIX w., odtworzonych na podstawie rękopiśmiennych zapisów nutowych odnalezionych po blisko 200 latach w Biblio-tece Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum w Olsztynie.

Organizacja: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum w Olsztynie