facebook wydrukuj zgłoś błąd

Był taki czas, że pogodnie gibające pałąkami trolejbusy upiększały olsztyńskie pejzaże. Wystawa Rafała Bętkowskiego i Artura Sobieli wydobywa z niebytu pojazdy na szelkach, przypominając czasy, gdy mobilność łączyła się z ekologią. Zajezdnia trolejbusowa znowu otwarta! Dla ludzi i maszyn.


Otwarciu zrewitalizowanego obiektu dawnej zajezdni trolejbusowej przy ul. Knosały towarzyszyć będzie wystawa czasowa pt. Historia olsztyńskich trolejbusów. Jej autorami są Rafał Bętkowski i Artur Sobiela.
Ekspozycja obejmuje swym zakresem merytorycznym cały okres funkcjonowania olsztyńskich trolejbusów, tj. lata 1939-1971. Plansze będą zawierać zarówno materiał tekstowy, jak i ikonograficzny, w zasadniczej części zdjęciowy. Znacząca część prezentowanych fotografii pochodzi ze zbiorów Archiwum Negatywów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
Kolejne moduły wystawy mówić będą m.in. o: trolejbusach jako środku komunikacji miejskiej, funkcjonowaniu linii w latach 1939-1945, reaktywacji jej w grudniu 1946 roku, rozwoju powojennej olsztyńskiej sieci trolejbusowej, miejskich przebudowach związanych z tym rozwojem oraz o likwidacji komunikacji trolejbusowej w naszym mieście. Wystawa jest w sposób oczywisty związana z miejscem prezentacji oraz zbliżającą się 80 rocznicą uruchomienia pierwszej linii trolejbusowej w Olsztynie.

OLSZTYŃSKIE TROLEJBUSY: PODROŻ ZA JEDEN VOLT