wstęp
wolny

Informacja Kulturalna
ul. Dąbrowszczaków 3
(wejście od ul. Mrongowiusza)
tel.: (89) 522 13 70

facebook wydrukuj zgłoś błąd

ŚLADAMI TRADYCJI. JARMARKI KAZIUKOWE W PRASIE WILEŃSKIEJ. WYBRANE PRZYKŁADY.

Jarmarki Kaziukowe to bezprecedensowe wydarzenie, które przyciągało do Wilna ludzi z różnych stron całego województwa wileńskiego. Zakupom kaziukowych serc, palm wielkanocnych czy smorgońskich obwarzanek towarzyszyły długie rozmowy ze spotkanymi na jarmarku sąsiadami i krewnymi. Przy okazji tegorocznych Kaziuków chcemy przybliżyć jak to wyjątkowe wydarzenie było relacjonowane w prasie wileńskiej. Trzeba bowiem pamiętać, że każdy z wiodących tytułów prasowych Wilna dużo miejsca poświęcał sprawom lokalnym, prowadząc chociażby bogate w informacje Kroniki Miejskie. Dzięki relacjom prasowym postaramy się przenieść w czasie do Wilna lat trzydziestych i poczuć atmosferę tego wyjątkowego święta.
Wykład poprowadzi Piotr Bojarski – historyk, pracownik Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, badacz dziejów społeczno-politycznych Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej, prezes Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie

Patronat Honorowy nad XXXVI Kaziukami-Wilniukami sprawują: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.

Współorganizacja: 
Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie
Lidzbarski Dom Kultury LDK
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie