wstęp
wolny

Informacja Kulturalna
ul. Dąbrowszczaków 3
(wejście od ul. Mrongowiusza)
tel.: (89) 522 13 70

facebook wydrukuj zgłoś błąd

UWIKŁANI W HISTORIĘ

Zapraszamy na spotkanie historyków, badaczy i nauczycieli z młodzieżą licealną. Spotkanie z ludźmi, którzy opowiedzą nam historię małych wielkich bohaterów, o których pamięć jest wciąż żywa w ich rodzinach, historię swoich ojców, matek, babć i dziadków – ich zawiłe losy, uwikłane w karty wielkiej historii.
Spotkanie skierowane do młodzieży licealnej, ma na celu pokazać przeszłość z punktu widzenia ludzi, emocji, zdarzeń, które dzisiaj mogą wydawać się nieprawdopodobne, o których nie mówi się na lekcjach historii.
W spotkaniu wezmą udział:
- Maria Korybut-Marciniak – badaczka ziem litewsko-białoruskich w XIX wieku, z pochodzenia kresowianka,
- Jadwiga Jasińska – expatriantka z Wileńszczyzny
- Krzysztof Rutkowski, nauczyciel LOV, wspaniały mówca, członek towarzystwa miłośników Wołynia i Polesia,
- Piotr Bojarski – historyk, pracownik Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, badacz dziejów społeczno-politycznych Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej, prezes Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie

Patronat Honorowy nad XXXVI Kaziukami-Wilniukami sprawują: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.

Współorganizacja: 
Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie
Lidzbarski Dom Kultury LDK
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie