wstęp
wolny

Informacja Kulturalna
ul. Dąbrowszczaków 3
(wejście od ul. Mrongowiusza)
tel.: (89) 522 13 70
infokamienica@mok.olsztyn.pl

facebook wydrukuj zgłoś błąd

Jarosław Tarnawski – organy

Męski Kameralny Zespół Śpiewu Cerkiewnego PARTES

Jarosław Tarnawski – urodził się w 1980 r. Jest wychowankiem poznańskiej Akademii Muzycznej (klasa organów prof. Elżbiety Karolak) – studia magisterskie ukończył w 1999 roku. W latach 2005-2007 odbył studia podyplomowe na Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego. W roku 2012 ukończył ponadto studia w Musikhochschule Lübeck w klasie prof. Arvida Gasta, natomiast w 2016 studia solistyczne (Konzertexamen) w Hochschule für Musik w Detmold pod kierunkiem prof. Martina Sandera. Od 2006 roku jest pracownikiem artystycznym poznańskiej Akademii Muzycznej, obecnie na stanowisku adiunkta.
Jest laureatem nagród na licznych konkursach organowych: Międzynarodowy Konkurs im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu (2000 - wyróżnienie), Międzynarodowy Konkurs Organowy w Brnie (2002 – wyróżnienie), Międzynarodowy Konkurs Organowy “Westfalen-Lippe” w Bochum (2005 – 2. nagroda), Międzynarodowy Konkurs Organowy im. Kurta Bosslera w Heidelbergu (2011 – 2. nagroda), Międzynarodowy Konkurs Organowy “Schramberger Eberhard Friedrich Walcker Preis 2012” (2. nagroda).
Był stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dwukrotnie), jak również niemieckiej fundacji Possehl-Stiftung. W roku 2015 został wyróżniony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej". Od 2019 piastuje stanowisko Dyrektora Artystycznego festiwalu Olsztyńskie Koncerty Organowe im. Feliksa Nowowiejskiego. Jego wychowankowie – studenci klasy organów Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego mają na swoim koncie liczne nagrody na konkursach organowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. 

Partes
To unikalne w zachodniej Polsce przedsięwzięcie, które na podłożu głębi duchowości wschodniego chrześcijaństwa przybliża historię i dziedzictwo słowiańskich śpiewów liturgicznych. Zapraszamy na fascynującą podróż w czasy dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, która była matecznikiem wielu skarbów kultury muzycznej także w prawosławnym obszarze kulturowym. Fakt ten nie jest powszechnie uświadamiany, a składniki historii wspólnej z ludami dawnych Kresów godne są upamiętniania, badań i upowszechniania. Poprzez realizację naszego projektu staramy się przybliżyć muzykę tego dawnego świata, tak nieodległego geograficznie, tak ujmującego w sferze ducha, a jakże mało poznanego. Osią projektu jest Męski Kameralny Zespół Śpiewu Cerkiewnego „Partes”. Tworzą go profesjonalni wokaliści o szerokim spektrum zainteresowań muzycznych, wykonujący obok partii zespołowych – partie solowe.

Przygotowania wokalno-muzyczne przed publiczną prezentacją „Partes” trwały blisko dwa lata. Warunkami niezbędnymi było uzyskanie należytej spoistości oraz wyjątkowej barwy i temperatury współbrzmienia, wymagających używania również nietradycyjnych technik wokalnych.
Specjalnie dobierany repertuar zespołu tworzą najlepsze z istniejących opracowań dawnych monodii. To z jednej strony prawdziwe skarby wczesnej polifonii słowiańskiej anonimowych twórców, z drugiej – nierzadko słabo znane nisze twórczości wielkich kompozytorów. Dlatego też w programach naszych koncertów surowe formy jedno- i dwugłosowe dopełnia urzekający męski sześciogłos.

Każdy koncert to – obok śpiewu – także słowo. Pomiędzy nasycone modlitwą śpiewy wplatamy opowieść o ich historii, znaczeniu i roli w cerkiewnych nabożeństwach. Ukazujemy podobieństwa i różnice w odniesieniu do śpiewu kościołów zachodnich. Barwy i odcienie słów modlitwy wznosimy używając jedynego instrumentu, stworzonego osobiście ręką samego Boga – ludzkiego głosu. Zespól koncertuje w kraju i zagranicą oraz bierze udział w wielu projektach muzycznych. W maju 2018 zdobył III nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2018” w najbardziej prestiżowej kategorii zespołów profesjonalnych. Stanął na podium tej wymagającej kategorii konkursowej jako jedyny polski zespół.

Pomysłodawcą przedsięwzięcia i artystycznym szefem projektu jest Michał Łaszewicz, pochodzący z Białegostoku chórmistrz i kompozytor, związany od przeszło dwóch dekad z poznańskim środowiskiem muzycznym. W świecie szerokich obszarów jego muzycznej aktywności, „Partes” zajmuje miejsce szczególne. Jak powiada, istota śpiewu cerkiewnego to „jedyny możliwy do uzyskania stan równowagi ducha z muzyką, sztuki z modlitwą i ambicji z pokorą. […] Wszyscy potrafimy tego doświadczyć, wystarczy tylko zamknąć oczy i otworzyć serce”.

Program:

• Johann Sebastian Bach – Preludium Es-dur BWV 552,1
• Partes
- Śpiew kijowski, opr. P. Czesnokow – Zmartwychwstanie Chrystusa zobaczywszy
- Melodia Ławry Peczerskiej – Szczęśliwy mąż
- Śpiew kijowski – Teraz uwalniasz Twego sługę
- Anonim, wczesny partes – Od młodości mej
- Ks. Wasilij Zinowiew – Z nami Bóg
- Śpiew walaamski, opr. S. Trubaczow – Pogodna światłości
- Stary raspiew (driewniennyj) – Duszo moja
- Paweł Czesnokow op. 7 nr 1 – Pieśń cherubinów
- Anonim – Uwielbia dusza moja Pana
- Paweł Czesnokow – Rozsądnego łotra
- Paweł Czesnokow – Przyjdźcie, błogosławmy Józefa
- A. Kastalski – Tobie śpiewamy
- Śpiew kijowski – Matko wszelkiej chwały
• Johann Sebastian Bach – Fuga Es-dur BWV 552,2

 

PROGRAM XLII OLSZTYŃSKICH KONCERTÓW ORGANOWYCH:

  • 5 lipca: Koncert Inauguracyjny. Agnieszka Tarnawska (organy) + Magdalena Tokajuk (sopran)
  • 12 lipca: Andrzej Szadejko (organy) + Paweł Hulisz (trąbka)
  • 19 lipca: Michał Kocot (organy)
  • 26 lipca: Adam Sadowski (organy) + Marta Jezierska (altówka)
  • 2 sierpnia: Arkadiusz Bialic (organy)
  • 9 sierpnia: Łukasz Mosur (organy) + Aleksandra Mańkowska (saksofon)
  • 15 sierpnia: Koncert Debiutów. Marcin Kucharczyk (organy)
  • 16 sierpnia: Jan Mroczek (organy)
  • 23 sierpnia: Koncert Improwizacji Filmowej. Filip Presseisen (organy)
  • 30 sierpnia: Jarosław Tarnawski (organy) i Partes (Męski Kameralny Zespół Śpiewu Cerkiewnego)

Wszystkie koncerty tradycyjnie odbędą się w Bazylice konkatedralnej św. Jakuba przy ul. Staszica 5 o godz. 20:00.

Podczas wydarzenia obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.

OLSZTYŃSKIE KONCERTY ORGANOWE: JAROSŁAW TARNAWSKI I MĘSKI KAMERALNY ZESPÓŁ ŚPIEWU CERKIEWNEGO "PARTES"