wstęp
wolny (zapisy - limit miejsc)

muzeum@mok.olsztyn.pl

Informacja Kulturalna
ul. Dąbrowszczaków 3
(wejście od ul. Mrongowiusza)
tel.: (89) 522 13 70
infokamienica@mok.olsztyn.pl

facebook wydrukuj zgłoś błąd

MOK Olsztyn i Miasto Olsztyn zapraszają na spotkanie promocyjne czwartego tomu Olsztyńskiego Rocznika Konserwatorskiego. Publikacja jest poświęcona dziedzictwu przemysłu i techniki naszego miasta.

Intensywny rozwój Olsztyna, zapoczątkowany w latach 80. XIX wieku, przyczynił się do budowy nowoczesnego przemysłu miejskiego. Szczególnie interesujące są dzieje obiektów, które na trwałe wpisały się w krajobraz miejski, jak i tych już nieistniejących, znanych wyłącznie z ikonografii i źródeł.

Przedmiotem artykułów są ponadto przykłady rewitalizacji i adaptacji zabytków architektury poprzemysłowej do nowych funkcji, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki właściwego rozpoznania obiektów, co umożliwia zaprezentowanie ich w sposób uczytelniający wartość zabytkową.

Podczas spotkania wystąpią: Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, a następnie Adam Płoski z referatem zatytułowanym "Wieże ciśnień województwa warmińsko-mazurskiego. Rola w rozwoju i krajobrazie miasta."

Wydarzenie odbędzie się w obowiązującym reżimie sanitarnym. Liczba miejsc ograniczona.

Olsztyński Rocznik Konserwatorski
27 października (wtorek) / godz. 18:00
Zajezdnia trolejbusowa, ul. Knosały
Wstęp wolny (zapisy na adres muzeum@mok.olsztyn.pl - limit miejsc)

Regulamin imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury