wstęp
wolny

infokamienica@mok.olsztyn.pl

facebook wydrukuj zgłoś błąd

Zapraszamy na plenerowy, bezpłatny i cudownie energetyczny koncert zespołu Chmielnikers! Wydarzenie odbędzie się 4 lipca o godz. 18:00 na scenie w Parku Jakubowo w ramach projektu "Kultura w Parku!", finansowanego z Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.
Repertuar zespołu Chmielnikers stanowią wyrosłe z żydowskiego folkloru muzycznego, odzwierciedlające obyczajowość i życie piosenki oraz ballady śpiewane w języku jidysz. Utwory o miłości, ważnych wydarzeniach rodzinnych, historycznych, kołysanki i utwory żartobliwe, ale również kompozycje czysto instrumentalne, stylizowane, powstające pod wpływem odrębnej kulturowo muzyki bałkańskiej i wschodniej.
Chmielnikers pochodzą z Kielecczyzny i są pewnego rodzaju unikatem na skalę regionu, gdyż jako jedyni na tych teranach wykonują taki rodzaj muzyki, w dodatku robiąc to zarówno doskonale warsztatowo, ale i interpretacyjnie.
Członkowie kapeli to wyszkoleni muzycy z bogatym doświadczeniem artystyczno-estradowym. Grają nie tylko w tej formacji, ale również występują na koncertach w roli solistów, a nawet zasilają składy innych zespołów.
Świętokrzyscy klezmersi nawiązują bezpośrednio do tradycyjnych XVII wiecznych zespołów muzycznych, grających na „świętych instrumentach” – z hebr. klej zemer. Dziś wszakże zamienili cymbały na akordeon, a bęben na perkusję, ale skrzypce i klarnet pełnią taką samą rolę, jak cztery wieki temu.

Chmielnikers to:
Krzysztof Korban - akordeon,
Marzena Trzebińska - wokal,
Beata Misztal - skrzypce - manager zespołu,
Michał Siemieniec - klarnet,
Karol Krąż - perkusja,
Adam Szymkiewicz - gitara basowa, puzon, kontrabas.

Projekt realizowany ze środków finansowych Gminy Olsztyn w ramach Olsztyński Budżet Obywatelski.

OBO Kultura w Parku: Chmielnikers
4 lipca (niedziela) / godz. 18:00
Scena w Park Jakubowo
Wstęp wolny

---

Projekt Kultura w Parku realizowany od kilku lat na scenie w Parku Jakubowo ma na celu ożywienie przestrzeni zabytkowego parku, a także ułatwienie dostępu do kultury mieszkańcom Osiedla Wojska Polskiego i Zatorza. W tym roku w cyklu trzech koncertów będziemy mogli posłuchać muzyki inspirowanej mniejszościami narodowymi w Polsce – mniejszości żydowskiej, ukraińskiej i ormiańskiej. Projekt jest realizowany ze środków finansowych Gminy Olsztyn w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

CHMIELNIKERS / KULTURA W PARKU. KONCERTY W PARKU JAKUBOWO!