wstęp
wolny

facebook wydrukuj zgłoś błąd

Rafał Bętkowski opowie o historii miejsca, pokazując jej słabo eksponowane relikty i pamiątki. Szczególną uwagę zwróci na „przeduczelnianą” przeszłość Kortowa: majątek burmistrza Jakuba Rarkowskiego oraz Prowincjonalny Zakład Psychiatryczny. Omówiona zostanie m.in. nieistniejąca już infrastruktura techniczna kompleksu, której pozostałości wciąż można w Kortowie odnaleźć.

SPACER Z MUZEUM NOWOCZESNOŚCI: ŚLADAMI HISTORII PO KORTOWIE
23 października (sobota) / godz. 11:00
Start: Muzeum Nowoczesności
Wstęp wolny