wstęp
wolny

facebook wydrukuj zgłoś błąd

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie oraz Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej zapraszają na spotkanie z cyklu „Czwartki Wileńskie”. W czasie najblizszego spotkania na temat upodobań kulinarnych wśród najuboższych mieszkańców XIX wiecznego Wilna opowie dr hab. Maria Korybut-Marciniak.

Dr hab. Maria Korybut-Marciniak, prof. UWM: pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, członkini zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się m.in. wokół historii życia prywatnego w XIX wieku; historii kobiet; społeczeństwa ziem litewsko-białoruskich w XIX wieku; mikrohistorii; kultury i mentalności społeczeństwa polskiego pod zaborami. Maria Korybut-Marciniak jest autorką licznych publikacji naukowych: monografii i artykułów w czasopismach. Od wielu lat organizuje ogólnopolskie sesje naukowe pt. Życie prywatne Polaków w XIX wieku.

Czwartki Wileńskie: Chleb ubogich. Co jadali ubodzy wilnianie w I połowie XIX wieku
27 stycznia (czwartek), godz. 17:00
Kamienica Naujacka, ul. Dąbrowszczaków 3
wstęp wolny