wstęp
wolny

facebook wydrukuj zgłoś błąd

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie oraz Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej zapraszają na spotkanie z cyklu „Czwartki Wileńskie”. W czasie najblizszego spotkania na temat osadnictwa i adaptacji przesiedleńców z Kresów Wschodnich na olsztyńskiej wsi opowie dr hab. Radosław Gross.

Dr hab. Radosław Gross, prof. UWM jest historykiem, badaczem dziejów najnowszych. Zajmuje się historią gospodarczą i społeczną, dziejami Warmii i Mazur oraz badaniem kultur pamięci. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Za monografię „Przemiany gospodarcze wsi na Warmii i Mazurach w latach 1945-1956” otrzymał w 2021 r. Nagrodę Prezydenta Olsztyna im. Bohdana Koziełło-Poklewskiego w dziedzinie historii. Jest sekretarzem redakcji czasopisma naukowego Instytutu Historii UWM - "Echa Przeszłości".

Czwartki wileńskie: Osadnictwo i adaptacja przesiedleńców z Kresów Wschodnich na olsztyńskiej wsi (1945-1956)
10 lutego (czwartek), godz. 17:00
Kamienica Naujacka, ul. Dąbrowszczaków 3
wstęp wolny