wstęp
wolny

facebook wydrukuj zgłoś błąd

Hurtowe świętowanie Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca wystawą Waszych rodzinnych fotografii.

JAKA MATKA, TAKA CÓRKA. JAKI OJCIEC, TAKI SYN
26 maja – 13 czerwca
Przy Zajezdni trolejbusowej, ul. Knosały
Wstęp wolny