wstęp
wolny

facebook wydrukuj zgłoś błąd

MOK Olsztyn zaprasza na kolejną prezentację Eksponatu miesiąca! Tym razem pokażemy Wam pierwszą powojenną mapę turystyczną Olsztyna. Wydarzenie odbędzie się w czwartek 16 lutego o godz. 17:00 w Zajezdni trolejbusowej przy ul. Knosały.

Przedmiotem pokazu połączonego z mini-prelekcją będzie polska mapa turystyczna Olsztyna, pochodząca z drugiej połowy lat 40. XX w. Nosi ona tytuł „Mapka turystyczna jezior i zieleńców parkowo-leśnych m. Olsztyna" i została wykonana w skali 1:2500 jako odręcznie kolorowana odbitka ozalidowa.
Mapa zawiera oznaczone kolorem szlaki, wykaz punktów wyjściowych, zabytków architektury, osobliwości parku miejskiego i głównych panoram miasta. Można na niej znaleźć również inne bardzo interesujące detale, m.in. archaiczne nazwy miejscowości.
Mapa ta nie była dotąd znana i nigdzie jej nie publikowano. Podczas przeprowadzonej na dużym ekranie prezentacji pokażemy Wam i szczegółowo omówimy jej poszczególne fragmenty. Postaramy się również wyjaśnić zagadkę powstania mapy!
Serdecznie zapraszamy!

Eksponat miesiąca: Pierwsza powojenna mapa turystyczna Olsztyna
16 lutego (czwartek) / godz. 17:00
Zajezdnia trolejbusowa, ul. Knosały
Wstęp wolny